top of page

Fysiotherapie

Heeft u een aandoening of blessure die u beperkt te doen wat u wil doen? Onze praktijk biedt fysiotherapie als behandelmethode met als doel uw gedeeltelijke of volledige herstel en gedeeltelijke of volledige hervatting van de activiteiten waarin u wordt beperkt.

 

Verwijzing

Voor behandeling door een fysiotherapeut is geen verwijzing van een arts of specialist vereist.

 

Wat doet de fysiotherapeut?

 

Allereerst gaat de fysiotherapeut met u in gesprek over waar u last van heeft. Door het stellen van vragen beoordeelt de therapeut of u bij de fysio op het juiste adres bent. Zo nee, dan volgt een verwijzing naar de huisarts, een andere therapeut of geeft de fysio een ander advies. Zo ja, dan volgt een onderzoek en er volgt een gerichte fysiotherapeutische diagnose en een behandelplan.

Fysio Renkum
Fysio Renkum

Een behandeling kan bestaan uit:

 

  • Mobilisatietechnieken (het mobiliseren van bindweefsel, spieren en gewrichten door aanraking, manipulatie en oefeningen) 

  • Gerichte oefeningen (in de fitness en oefeningen voor thuis) 

  • Tapetechnieken 

  • Manuele handelingen 

  • Dry needling 

  • Advies over leefstijl en eventueel sport of werk 

  • Een combinatie van deze onderdelen. 

 

Van u als patiënt verwachten we dat u de adviezen van de therapeut opvolgt. Zo krijgt uw herstel een optimale kans.

Kosten

 

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zorgkosten. Dat houdt in dat hij/zij moet weten wat de kosten zijn voor fysiotherapie en wat de zorgverzekeraar vergoedt voor dat zelfde kalenderjaar. De fysiotherapeut zal een factuur sturen naar de patiënt. De patiënt zal zelf de factuur moeten voldoen aan de fysiotherapiepraktijk en is vervolgens zelf verantwoordelijk voor eventuele (al dan niet gedeeltelijke) declaratie via zijn/haar zorgverzekeraar. Dit kan door het indienen van de factuur en een ingevuld declaratieformulier bij de verzekeraar (maak een kopie van beide formulieren).

bottom of page